Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"Your naked body should only belong to those who fall in love with your naked soul."
— Charlie Chaplin in a letter to his daughter, Geraldine
Reposted frommyname myname viaunmadebeds unmadebeds
Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viaunmadebeds unmadebeds
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viaIriss Iriss
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaIriss Iriss
2982 163a
Reposted frommartynkowa martynkowa viamartinif16 martinif16
za dużo pan myśli i się potem panu miesza.
— 12 gniewnych ludzi
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

3045 3ee53047 fc7fthe beginners

Reposted fromhtheory htheory viaunmadebeds unmadebeds
7499 309c 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viadreamadream dreamadream
9480 8fa3
Wódko!
9471 662f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaemptyspacess emptyspacess
3928 2e23
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaemptyspacess emptyspacess
Jeśli dwie osoby mają być razem to w końcu znajdą na to sposób.
— Bezimienna
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viaemptyspacess emptyspacess
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaemptyspacess emptyspacess
1415 066f
-,-
9134 2323
Reposted frommiischa miischa viaemptyspacess emptyspacess
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaemptyspacess emptyspacess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl